חיפוש
הרשם לקבלת עדכונים English
פרופיל המשרד | הצוות המקצועי | תחומי עיסוק | לקוחותינו | מהווי המשרד | צור קשר
 פסקי דין רשם האגודות השיתופיות

רשם האגודות שב וקבע כי אין מעמדו של "בן ממשיך" כמעמדו של אדם מן החוץ המבקש להתקבל לחברות באגודה שיתופית

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 397/187/11 יעל כהן בונימוב נ' שדה אילן – מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ
15/03/2012

רשם האגודות השיתופיות קיבל ערעור על המלצת חוקר לפיה יעל כהן בונימוב אינה חברה במושב שדה אילן, בקובעו, כי התיקון משנת תשס"ד לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) מאפשר ב"רחל בתך הקטנה" למושבים בעלי חוזה דו-צדדי להחיל את מוסד ה"בן הממשיך", וכך גם במקרה דנן

עוזר רשם האגודות דחה את בקשת בני הזוג גרוס להאריך את המועד בו יוכלו להגיש ערעור על פסק בוררות לפיו עליהם לסלק את ידם ממגרש המצוי בשטח מושב בית הלל

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 907/458/09 בית הלל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' ארז גרוס ואח'
15/03/2012

כפר מישר הגיש תביעה לפינוי אירית פפרמן משטחו, ומנגד אירית הגישה תביעה להעברת השטח אליה. להכרעה במחלוקות מונתה בוררות שנתנה בוררות, וכנגד פסק בוררות הוגשה ההשגה שלפנינו

עוזר רשם האגודות אשרר את המלצת החוקר, עו"ד צחי סנדומירסקי, לפיה חברותו של אליהו ליצקי בכפר מעש פקעה מאחר והוא אינו מתגורר באגודה במשך זמן רב

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד טל בר-און. תיק מס' 161/303/10 אליהו ליצקי נ' מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
15/03/2012

ערעור לעוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד טל בר-און, על המלצת החוקר עו"ד צחי סנדומירסקי, לפיה אליהו ליצקי איננו חבר באגודת כפר מעש. עוזר הרשם מצא, כי מאחר ואליהו איננו מתגורר באגודה פרק זמן רב וארוך, חברותו פקעה בהתאם להוראות תקנון האגודה והוראות תקנות האגודות השיתופיות

עוזרת רשם האגודות אישרה את פסק הבוררות שניתן ע"י עו"ד איתן מימוני, בסכסוך בין קיבוץ בחן לבין נורית רוזנויין

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות עו"ד דנה ביאלר. תיק מס' 1335/135/10 קיבוץ בחן נ' נורית רוזנויין
15/03/2012

בין נורית רוזנויין לבין קיבוץ בחן נתגלעו מחלוקות הקשורות לניכוי כספים מתקציבה כפנסיונרית. בהסכמת הצדדים, מינה רשם האגודות כבורר את עו"ד איתן מימוני ממשרדנו. לאחר שניתן פס"ד הבוררות, ערערו עליו הקיבוץ לפני עוזרת רשם האגודות, שדחתה את הערעור, והשאירה את פסק הבוררות על כנו

רשם האגודות דן בשאלה מי יישא בהוצאות החקירה שנערכה באגודות מעונות עובדים

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 645-119-10. מעונות עובדים בקריית משה נ' וירצבורג אריה
15/03/2012

[תמצית: רשם האגודות השיתופית עסק בשאלת חלוקת משא הוצאות החקירה שנערכה באגודת מעונות עובדים על ידי החוקר רו"ח עופר אלקלע, כאשר כל צד מבקש להטיל את משא ההוצאות על הצד שמנגד].

ערעור על פסק הדין של הבורר בעניין מחלוקתם של אמיל ודינה אלבז עם דוידה לוי

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 1148/48/2010 אלבז אמיל ואח' דוידה לוי
17/01/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות דן בטענותיהם של אמיל ודינה אלבז כנגד התנהלות הבורר במחלוקתם עם דוידה לוי, והחליט להחזיר את הדיון לבורר בצירוף הנחיות שונות

ערעור על פסק הדין של עוזר רשם האגודות השיתופיות בנוגע למחלוקתם של ר.א.מ רכיבים אלקטרוניים ואגודה שיתופית חקלאית שלהב

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 4726/393/09 שלהב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' המפרק הנוסף עוזר הרשם עו"ד רמזי חוראני
05/01/2012

רשם האגודות השיתופיות דן בשאלת הבעלות של שתי סחורות שנרכשו על ידי ר.א.מ רכיבים אלקטרומגנטיים בע"מ מאגודה שיתופית חקלאית שלהב. זהו למעשה ערעור על קביעתו של עוזר הרשם, עו"ד רמזי חוראני שקבע כי לר.א.מ. אין זכות לקבל את הסחורות לרשותה זולת בדרך של הגשת תביעת חוב

ערעור על פסק הדין החלקי של הבורר בעניין מחלוקתם של משפחת הדר ומושב עובדים כפר הנגיד

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 1045/328/10 יוסי הדר נ' כפר הנגיד מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
05/01/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות דחה את ערעורם של משפחת הדר על פסק הדין החלקי של הבורר, עו"ד חיימסון, והורה לו להמשיך את הליכי שמיעת הבוררות בין המשפחה לבין מושב עובדים כפר הנגיד כראות עיניולדף הבא        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    לדף הקודם        

 

 

מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, ת"ד 20221, תל אביב 60201 | טלפון 03-5629911, פקס 03-5625353 | דואר אלקטרוני: office@mach-law.co.il