חיפוש
הרשם לקבלת עדכונים English
פרופיל המשרד | הצוות המקצועי | תחומי עיסוק | לקוחותינו | מהווי המשרד | צור קשר
 פסקי דין רשם האגודות השיתופיות

סמכותו של רשם האגודות לפסול אדם מלכהן בוועד האגודה מוגבלת לאמור בתקנות, ואין הוא יכול להרחיב סמכות זו

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 1570/275/11 אביגדור כהן נ' אילן שטרית
15/03/2012

כפר מישר הגיש תביעה לפינוי אירית פפרמן משטחו, ומנגד אירית הגישה תביעה להעברת השטח אליה. להכרעה במחלוקות מונתה בוררות שנתנה בוררות, וכנגד פסק בוררות הוגשה ההשגה שלפנינו
Their typical rates are online payday loans and regular income.

עוזר רשם האגודות אשרר את המלצת החוקר, עו"ד צחי סנדומירסקי, לפיה חברותו של אליהו ליצקי בכפר מעש פקעה מאחר והוא אינו מתגורר באגודה במשך זמן רב

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד טל בר-און. תיק מס' 161/303/10 אליהו ליצקי נ' מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
15/03/2012

ערעור לעוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד טל בר-און, על המלצת החוקר עו"ד צחי סנדומירסקי, לפיה אליהו ליצקי איננו חבר באגודת כפר מעש. עוזר הרשם מצא, כי מאחר ואליהו איננו מתגורר באגודה פרק זמן רב וארוך, חברותו פקעה בהתאם להוראות תקנון האגודה והוראות תקנות האגודות השיתופיות
Their typical rates are online payday loans and regular income.

עוזרת רשם האגודות אישרה את פסק הבוררות שניתן ע"י עו"ד איתן מימוני, בסכסוך בין קיבוץ בחן לבין נורית רוזנויין

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות עו"ד דנה ביאלר. תיק מס' 1335/135/10 קיבוץ בחן נ' נורית רוזנויין
15/03/2012

בין נורית רוזנויין לבין קיבוץ בחן נתגלעו מחלוקות הקשורות לניכוי כספים מתקציבה כפנסיונרית. בהסכמת הצדדים, מינה רשם האגודות כבורר את עו"ד איתן מימוני ממשרדנו. לאחר שניתן פס"ד הבוררות, ערערו עליו הקיבוץ לפני עוזרת רשם האגודות, שדחתה את הערעור, והשאירה את פסק הבוררות על כנו
Their typical rates are online payday loans and regular income.

רשם האגודות דן בשאלה מי יישא בהוצאות החקירה שנערכה באגודות מעונות עובדים

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 645-119-10. מעונות עובדים בקריית משה נ' וירצבורג אריה
15/03/2012

[תמצית: רשם האגודות השיתופית עסק בשאלת חלוקת משא הוצאות החקירה שנערכה באגודת מעונות עובדים על ידי החוקר רו"ח עופר אלקלע, כאשר כל צד מבקש להטיל את משא ההוצאות על הצד שמנגד].

Their typical rates are online payday loans and regular income.

ערעור על פסק הדין של הבורר בעניין מחלוקתם של אמיל ודינה אלבז עם דוידה לוי

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 1148/48/2010 אלבז אמיל ואח' דוידה לוי
17/01/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות דן בטענותיהם של אמיל ודינה אלבז כנגד התנהלות הבורר במחלוקתם עם דוידה לוי, והחליט להחזיר את הדיון לבורר בצירוף הנחיות שונות

Their typical rates are online payday loans and regular income.

ערעור על פסק הדין של עוזר רשם האגודות השיתופיות בנוגע למחלוקתם של ר.א.מ רכיבים אלקטרוניים ואגודה שיתופית חקלאית שלהב

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 4726/393/09 שלהב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' המפרק הנוסף עוזר הרשם עו"ד רמזי חוראני
05/01/2012

רשם האגודות השיתופיות דן בשאלת הבעלות של שתי סחורות שנרכשו על ידי ר.א.מ רכיבים אלקטרומגנטיים בע"מ מאגודה שיתופית חקלאית שלהב. זהו למעשה ערעור על קביעתו של עוזר הרשם, עו"ד רמזי חוראני שקבע כי לר.א.מ. אין זכות לקבל את הסחורות לרשותה זולת בדרך של הגשת תביעת חוב

Their typical rates are online payday loans and regular income.

ערעור על פסק הדין החלקי של הבורר בעניין מחלוקתם של משפחת הדר ומושב עובדים כפר הנגיד

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 1045/328/10 יוסי הדר נ' כפר הנגיד מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
05/01/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות דחה את ערעורם של משפחת הדר על פסק הדין החלקי של הבורר, עו"ד חיימסון, והורה לו להמשיך את הליכי שמיעת הבוררות בין המשפחה לבין מושב עובדים כפר הנגיד כראות עיניו

Their typical rates are online payday loans and regular income.

השגתם של חברי אגודה שיתופית צורית ביחס לתשלום מיסי היישוב

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 2662/125/11 גלעדי יעקב נ' צורית אגודה שיתופית קהילתית של משקי חרות בית"ר בע"מ
05/01/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות דחה את השגתם של חברי אגודה שיתופית צורית ביחס לאי תשלום מיסי יישוב, וקבע, כי חבר אינו יכול להתפרק מחובותיו ומהחלטות הועד רק בשל כך שחברים אחרים אינם מקיימים את הוראות התקנון או החוק

Their typical rates are online payday loans and regular income.

תושבי יישוב קהילתי אמנון מערערים על פסק בורר שניתן בנוגע למחלוקת בינם לבין האגודה בנוגע למס שהוטל עליהם

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 3363/80/10 בוכרע ארלט ואח' נ' מתיישבי אמנון – יישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ
05/01/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות דחה את בקשתם של חברי יישוב קהילתי אמנון לביטול פסק בורר שניתן במחלוקות בינם לבין האגודה, וקבע כי המס שהוטל עליהם אינו מס מוניציפאלי אלא חיוב על פי החלטת גורמיה המוסמכים של האגודה, אשר להחלטותיה מחויבים המשיגים חוזית

Their typical rates are online payday loans and regular income.לדף הבא        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    לדף הקודם        

 

 

מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, ת"ד 20221, תל אביב 60201 | טלפון 03-5629911, פקס 03-5625353 | דואר אלקטרוני: office@mach-law.co.il