חיפוש
הרשם לקבלת עדכונים English
פרופיל המשרד | הצוות המקצועי | תחומי עיסוק | לקוחותינו | מהווי המשרד | צור קשר
 פסקי דין רשם האגודות השיתופיות

עוזר רשם האגודות השיתופיות דחה את מרבית ההשגה כנגד פסק הבורר במחלוקתם של אורית ושמוליק סגל עם אגודה שיתופית חקלאית נוף אשדות

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 4799/325/2010 ותיק מס' 4799/21/2011 סגל אורית נ' נוף אשדות – מתיישבי אשדות יעקב איחוד – אגודה שיתופית חקלאית
12/09/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד רמזי חוראני, דן בבקשתם של אורית ושמוליק סגל, לביטול פסק בורר במחלוקתם עם אגודה שיתופית חקלאית נוף אשדות – מתיישבי אשדות יעקב איחוד

רשם האגודות השיתופיות דן בטענתם של ניב וחני אשל כי יש לראות בהם כחברי קיבוץ ניצנים

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 440/454/10 ניב וחני אשל נ' קיבוץ ניצנים
22/04/2012

רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, דחה את בקשתם של ניב וחני אשל, כי יש לראות בהם כחברי קיבוץ ניצנים, תוך שהוא מאמץ את המלצת החוקר וקובע, כי הם אינם חברים בקיבוץ.

ערעור על החלטת בורר בעניין הסכם השכרת פרדס בין המערערים לבין מושב שדה דוד

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 1810/256/11 מרדכי אדרי נ' שדה דוד מושב עובדים של העובדה הציוני להתיישבות
10/10/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד רמזי חוראני, דן בהשגה על החלטת בורר בה נדחתה בקשתם של המערערים לביטול הסכם השכרת פרדס עם מושב שדה דוד, כמו גם טענותיהם בדבר אי תקינות פעולות ועד המושב.

סגנית רשם האגודות השיתופיות קיבלה את ערעורה של חברת מליבו ישראל כנגד החלטות המפרק בעניינה

בפני סגנית רשם האגודות השיתופיות עו"ד מארי קושניר-הררי. תיק מס' 18/294/11 מליבו ישראל בע"מ נ' פרדס – אגודה שיתופית קואופרטיבית של פרדסנים
15/07/2012

סגנית רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מארי קושניר-הררי, דנה בערעורה של חברת מליבו ישראל בע"מ, על החלטת המפרק מיום 17.8.2011, במסגרתה נדחתה בקשתה למתן ארכה להגשת תביעת חוב ומטעמי התיישנות נדחתה גם תביעת החוב שלה כנגד פרדס - אגודה שיתופית קואופרטיבית של פרדסנים

האם תחויב המועצה האזורית מטה יואב בחובות העבר של מנהלת אזורית התעשייה בית שמש-מטה יהודה?

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 2010/58/12 המועצה האזורית מטה יהודה ואח' נ' מימי מבואות ירושלים אגודה מרכזית שיתופית בע"מ (בפירוק)
13/08/2012

רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, דן בבקשתן של המועצה האזורית מטה יהודה והחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה, להורות לאגודת מימי מבואות ירושלים שלא לחייבן בגין חובות העבר של מנהלת אזורי התעשייה בית שמש- מטה יהודה.

עוזר רשם האגודות החליט על מינוי בורר בשאלת הפרשת התנאים הסוציאליים על ידי קיבוץ יפתח

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 57-000770-8 בועז אפלל נ' קיבוץ יפתח
13/08/2012

עוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד רמזי חוראני, דן בבקשתו של בועז אפלל לקיים הליך בוררות בשאלה של אי הפרשת תנאים סוציאליים למשכורתו על ידי קיבוץ יפתח

האם רשם האגודות מוסמך להורות על מינוי בורר בסכסוך בין האגודה הקהילתית לבין חבריה לשעבר?

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 3363/31/12 בוכרע מאיר ואח' נ' מתיישבי אמנון – ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ
24/06/2012

רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, דן בבקשתם של מספר תושבי הישוב הקהילתי מתיישבי אמנון, בה הם טענו, כי הרשם או מי מטעמו נעדרי סמכות למינוי בורר בסכסוכם עם האגודה הקהילתית

רשם האגודות דן בשאלת חברותו של יוגב אלייקים במושב תאשור

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 1332-62-10 יוגב אלייקים נ' תאשור – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
01/05/2012

רשם האגודות, עו"ד אורי זליגמן, דן בשאלת חברותו של יוגב אלייקים במושב עובדים תאשור, לאחר שעו"ד צחי סנדומירסקי, שמונה כחוקר, המליץ שלא להכיר ביוג כחבר באגודה.

רשם האגודות דן במחלוקת הנוגעת להחלטת הועד הממונה של התאחדות מגדלי הבקר להאריך את כהונת המזכ"ל

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 1703-86-12 התאחדות מגדלי הבקר נ' עוזי דובלין
29/04/2012

לאור מחלוקת אשר התעוררה בנושא פנקס חברי התאחדות מגדלי הבקר בישראל, מונה לאגודה ועד ממונה. עתה, דן רשם האגודות, עו"ד אורי זליגמן, במחלוקת בין הצדדים הנובעת מהשאלה האם היה הועד הממונה רשאי להאריך את כהונת המזכ"ל אם לאו.


רשם האגודות דן בערעורו של דוד על החלטת מפרק אגודת הר עמשא

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 2824/12/12 דוד ב"ש נ' עו"ד שגיא מרום, מפרק מפעיל הר עמשא כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
13/05/2012

רשם האגודות, עו"ד אורי זליגמן, דן בערעור נוסף של דוד ב"ש על החלטת מפרק אגודת הר עמשא, אשר עניינה תשלום שכר ראוי בגין עבודתו בשירות האגודה בתפקידים שונים במהלך שבע השנים שקדמו למינוי המפרקלדף הבא        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    לדף הקודם        

 

 

מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, ת"ד 20221, תל אביב 60201 | טלפון 03-5629911, פקס 03-5625353 | דואר אלקטרוני: office@mach-law.co.il